PU15/GU15

PU15/GU15

Aanwezigheden augustus

TrainingsaanwezighedenPosted by Eddy Engelbert Mon, September 03, 2018 11:40:25
Gedurende de maand augustus waren er 7 trainingen en 6 oefenwedstrijden. Hieronder de aanwezigheden op zowel trainingen als oefenwedstrijden.

Acke Mathis : 6 T (86%) 4 W (66%) Verbeke Jodi : 6 T (86%) 3 W (50%)
Cappelle Milo : 4 T (67%) 3 W (50%) Verbrugghe Birger : 5 T (71%) 3 W (50%)
Carpentier Ramsey : 4 T (67%) 2 W (34%) Verhille Louis : 6 T (86%) 5 W (83%)
Coudron Maxime : 5 T (71%) 3 W (50%) Verkruysse Sybren : 2 T (29%) 2 W (34%
De Muyt Midas : 3 T (43%) 2 W (34%) Vermes Milan : 5 T (71%) 3 W (50%)
Degruytere Aaron : 2 T (29%) 1 W (17%)
Deleu Heiki : 7 T (100%) 5 W (83%)
Deleu Iebe : 2 T (29%) 1 W (17%)
Demey Jasper : 5 T (71%) 2 W (34%)
Derycke Thomas : 2 W (29%) 1 W (17%)
Depoortere Quinten : 5 T (71%) 4 W (66%)
Dewijze Ian : 4 T (67%) 2 W (34%)
Dudal Wout : 5 T (71%) 4 W (66%)
Foulon Louis : 3 T (43%) 1 W (17%)
Geldof Batiste : 3 T (43%) 3 W (50%)
Goossens Rama : 5 T (71%) 3 W (50%)
Grimmonprez Matti : 2 T (29%) 1 W (17%)
Huyghebaert Lucas : 6 T (86%) 4 W (66%)
Kinget Ian : 4 T (67%) 2 W (34%)
Maesen Robbe : 6 T (86%) 4 W (66%)
Mahieu Ewout : 2 T (29%) 1 W (17%)
Persoon Louis : 7 T (100%) 5 W (83%)
Vandamme Robbe : 5 T (71%) 4 W (66%)
Vandenbussche Tuur : 2 T (29%) 1 W (17%)
Vandenbilcke Yarne : 6 T (86%) 5 W (83%)
Vandevyaene Kyano : 3 W (43%) 2 W (34%)
Vanhoucke Thiziano : 5 T (71%) 3 W (50%)
Deman Ethan : 6 T (86%) 5 W (83%)